top of page
CYSWLLT/ CONTACT
Helo! Siwan ydw i!
Hello! I'm Siwan!

Rydw i'n byw yn Rhosllannerchrugog, Wrecsam ac wedi astudio Tecstiliau ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Fi yw un o wynebau tu ôl i Siop Siwan!

I live in Rhosllannerchrugog, Wrexham and studied Textiles at Cardiff Metropolitan University. I am one of the faces behind Siop Siwan!

Click here to go to my personal artist website...

https://siwanjonesblog.wordpress.com/

 

DILYNNWCH NI! FOLLOW US!
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon
FEATURED POSTS

Success! Message received.

Cyfeiriad/ Address:

Siop Siwan,

Ty Pawb,

Stryd Caer,

LL13 8BY

https://www.typawb.wales/

225316429_583267269331384_300121003166896200_n.jpg

Yma yn Siop Siwan, rydym yn caru'r iaith Gymraeg ac yn meddwl ei fod yn bwysig ac yn haeddu platfform yn Wrecsam. Felly, rydym yn gwerthu cardiau a nwyddau cartref Cymraeg.

Rydym hefyd yn gwerthu ac arddangos celf a ffotograffiaeth gydag pwyslais ar ardaloedd lleol Wrecsam. Rydym ni bellach yn gwerthu cylchgronnau a llyfrau Cymraeg! 

Here in Siop Siwan, we our proud of the Welsh language and believe it is important and deserves a platform in Wrexham. Therefore, we are selling Welsh language cards and household products.

We are also selling art and photography that has an emphasis on our local areas around Wrexham. We now also sell Welsh magazines and books!

INSTAGRAM
Stamp design Siwan[10031]_edited.jpg
bottom of page